Standard hisservicelista för Hydraulhissar

                 Servicelista Hydraul hissar
Korg

 1. Skylta hissen i alla våningar.
 2. Väggar, tak, golv & belysning
 3. Anropsknapp & Vånings visare
 4. Nödöppningsfunktion- Skruven
 5. Slagdörröppnare + stängning
 6. Hisskorg-zonen & Fotocell
 7. Doldkontakt & Tröskel
 8. Dörrmaskineri Friktion + kraft
 9. Destinationsknappar-Tablå
 10. Komfort – ljudnivå och friktion
 11. Nödsignal + nödbelysning + nödtelefon
 12. Handledare, Skyltar & Spegel
 13. Fläkt och ventilation kontroll

Apparatställ

 1. Styrsystem + tidigare serviceåtgärder
 2. Gnistar & Avskärmningar
 3. Kopplingsplintar & Anslutningar
 4. Kontaktorer, Motorskydd, Reläer
 5. Larm, nödsystem + Batteri
 6. Frekvensomriktare

Maskinrum

 1. Belysning & Stoppknapp
 2. Hydraulblock & Hydraulolja
 3. Hy-pump, Ventillock & Slangar
 4. Våningskopplare & Överlastsskydd
 5. Styrblock + reglerutrustning
 6. Sortering & Städning

Schakt

 1. Stopp knapp & inspektionskörning
 2. Samtliga schaktdörrslås & Dörrhållare
 3. Dörrmaskin komponenter
 4. Gejdersslitning, friktion + smörjning
 5. Burkolja till gejd & motvikt
 6. Låsbana & Flaggor + Givare
 7. Hydraulcylindrar & Hängkablar
 8. Driv & Brytskiva på cylindrar + linor
 9. Korgdörrstyrsko & Motviktstyrsko
 10. El-kablar, Dosor & Flyttbar lampa
 11. Regulatorlina & Kedja
 12. Anordning & Städning

Grop  

 1. Belysning & Stoppknapp
 2. Dörröppnare & Dörrlås
 3. Cylinder & slangar
 4. Gejder & Gränsbrytare
 5. Spärrklack & Hängkablar
 6. Buffert & Gejder
 7. Samla spillda olja
 8. Väggar, Uttag, golv & Städning
 9. Stege & Kontrolluppgifter  

OBC: Idealisk driftstemperatur är 40 grader.

3 dec 2016