Hisservice och reparation av Hissar utan ramavtal

KHT AB utför Service och reperationer av hissar utan ramavtal  

Det kanske är ett smart beslut att du som hissägare vill bestämma själv
när dina hissar måste besiktas, när de skall servas och vilket företag som
ska reparera dina hissar. Det är en bra tanke att du använder konkurrensfördelen
samt du provar olika företagsverksamhet.   
När det gäller hisservice och reparation utan ramavtal, kommer Knivsta Hiss och
Teknik AB att fylla utrymmet utan extra kostnader. Du som hissägaren betalar bara
till dess tjänsten som du beställer men KHT AB åtar sig att alltid vara tillgänglig för
dina hissarbeten gällande allt.                      
                                                                                               
Kontakta oss 

25 maj 2015