Standard hisservicelista för Linhissar

                 kontrolleras följande komponenter vid SERVICE: 
Korgen

 1. Skylta hissen i alla våningar.
 2. Väggar, tak, golv & belysning
 3. Anropsknapp & Våningsvisare
 4. Nödöppningsfunktion- Skruven
 5. Slagdörröppnare + stängning
 6. Hisskorg-zonen & Fotocell
 7. Doldkontakt & Tröskel
 8. Dörrmaskineri Friktion + kraft
 9. Destinationsknappar-Tablå
 10. Komfort – ljudnivå och friktion
 11. Nödsignal + nödbelysning + nödtelefon
 12. Handledare, Skyltar & Spegel
 13. Fläkt och ventilation kontroll
 14. Besiktningsskylt

Apparatställ

 1. Styrsystem + tidigare serviceåtgärder
 2. Gnistar & Avskärmningar
 3. Koplingssplintar & Anslutningar
 4. Kontaktorer, Motorskydd, Reläer
 5. Larm, nödsystem + Batteri
 6. Frekvensomriktare

Maskinrum

 1. Belysning & Stoppknapp
 2. Motor, Växel & Broms
 3. HR & Ljudnivå
 4. Smörj samtliga lager
 5. Växelolja och Motorolja
 6. Driv och Brytskivor
 7. Våningskopplare & Överlastsskydd
 8. Pulsgivarens kabel
 9. Sortering & Städning

Schakt

 1. Stoppknapp & Inspektionskörning
 2. Samtliga schaktdörrslås & Dörrhållare
 3. Låsbana & Flaggor + Givare
 4. Dörrmaskin komponenter
 5. Gejdersslitning, friktion + smörjning
 6. Burkolja till gejd & motvikt
 7. HR, Lin-kedja & Kabelavskärmning
 8. Dörr + motviktens styrsko
 9. Fångkontakt & Hängkablar
 10. Gränserbrytare & Impulsgivare
 11. Överlastsskydd, Bärlinor & Bärram
 12. El-kablar, Dosor & Flyttbar lampa
 13. Anordning & Städning

Grop         

 1. Belysning & Stoppknappar
 2. Dörröppnare & Schaktdörrslås
 3. Sträckviktskontakt
 4. Motviktsskydd & Gummibuffert
 5. Fångapparat & Gejder
 6. Hängkablar & Nedgränsbrytare
 7. Väggar, Uttag, Golv & Städning
 8. Stege & Kontrolluppgifter
 9. Skriv upp genomförd service i servicebok.
3 dec 2016