Vårt ramavtal & Erbjudande

Vi skriver på våra ramavtal att: 

 • Du kan säga upp avtalet när som helst. Då betalar du bara för de tjänster
  som redan har slutförts, inte för de tjänster som har planerats att utföras.
 • Ingen bilersättning debiteras i någon av de tjänster som ingår med avtalet.
 • Reseersättning debiteras bara för jour, felsökning och reparation med ett
  fast belopp 300 Kr.
 • Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer fram på arbetsplats.

                   KHT AB garanterar följande tjänster;

 1. Att serva er hiss enligt tillverkaren rekommendation som det står på KHT AB
  servicelista.
 2. Maskinrum, hisstaket samt gropen ska städas så att dessa är dammfria.
 3. Att inställelsetiden ska vara max 1 timme om folk sitter fast i hissen och 2 timmar
  vid övriga fel efterfelanmälan.
 4. 24 timmar innan servicebesök kontakter vi beställaren för kvalitetskontroll.
 5. Vi erbjuder dig en extra service för alla hissar om du väljer att serva
  hissar 3 gånger per år. D.v.s att du bara betalar för 2 service. 

  Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar, vi skickar gärna ett
  ramavtal till dig när du vill.  


  Hisservice, hissreparationer och hissrenovering utförs av Knivsta Hiss AB i Stockholm, Märsta och Uppsala. Vi är expert inom gamla hissar.