En Speciell service för gamla Hissar

”Med en speciell Hisservice (en paketlösningar) garanterar vi att lösa
er hiss problem.”

Din gamla hiss har kanske råkat ut för några fel årligen och den kostade så
mycket mer än du hade förväntat dig. T.ex hissen har kanske dålig planinställning
eller den skakar och låter mycket.
Vi har en garanterat paketlösningar som sänker dina årskostnader relativt mycket.
Om du har några hissar kan du börja prova vår paketlösning med en hiss.

Eftersom hissgejder har fått fett i sig många gånger under några år, torkar fettet
naturligtvis på gejden. Gejderna blivit tjockare samt ojämna. Då kommer hissen
skaka, skrapa, låta eller vibrera och gnistra.
Detta leder till ett stort problem som hindrar hissen från att röra sig lätt. Detta
problem belastar också hissmaskinen, drivskivan och brytskivor kraftigt.
Resultatet blir att komponenter blir trasiga eller slitna, dessutom kommer hissen
att sitta fast några gånger under ett år, vilket oundvikligen leder till stora kostnader.

Låsbana och själva karmlåset är en viktig del i hissäkerhet samt hisskomforten, de
kan ha blivit smutsiga och slitna.
När damm och smuts blandas med olja och fett leder det naturligtvis till allvarliga
problem på många hissdelar, speciell automatdörrar, schaktdörrlås, gejder o.s.v.
Därför är det viktigt att hisschaktet, upp/under hisskorgen, maskinrummet och
gropen blir dammfria.
Automatdörr/korgdörr har många komponenter och de är väldiga känsliga. Man
kan
säga att omkring 50 procent av samtliga hissfel gäller korgdörrar. Damm
blandas
med fett mellan rördelar och dessa orsakar åtskilliga fel som kostar dig
ganska
mycket.  
                     Efter din beställning kommer vi att;

 1. Dammtorka och dammsuga hela schaktet, upp/ned på hisskorgen,
  maskinrummet, gruppen samt alla hisskomponenter.
 2. Tvätta rent samt utjämna gejder rent och fint, sedan smörjas gejderna
  fulländat.
 3. Dammsuga, rensa olja samt damm och sedan smörjas ställen där detta
  behövs.
 4. Vilka komponenter som behövs bytas ut kommer vi byta ut. 
 5. Service utförs enligt KHT AB:s servicelista som innehåller omkring 50
  komponenter/funktioner som på ett säkert sätt kontrolleras.
 6. Utföra jobbet under den tiden som ni bestämmer. 
 7. Priserna skiljer sig. Det beror på antal planer, storlek och etc. 

Även om du har ett serviceavtal med en annan hissfirma går det absolut bra att
beställa denna service hos oss.
                                                              Kontakta oss 

1 dec 2016