Avtal med Fastersättning för hissar

Fördelen med detta avtal är;

 • Entreprenörföretaget kommer att ge hissarna standard service och
  underhålla dem på bästa sätt, för att minska eventuella framtida fel
  i så stor utsträckning som möjligt för att minska sina kostnader.
 • Detta avtal höjer hissarnas livslängd kraftigt. Eftersom hissar får de
  nämnda underhållstjänsterna som de behöver i tid.
 • Ni betalar till besiktningsföretaget endast en gång.  Om en hiss får
  besiktningsanmärkning står KHT AB för alla kostnader, bland annat
  åtgärdsarbetet och ombesiktningskostnader, exklusive eventuella
  komponentinköp.
 • Felanmälan samt eventuella inställelsetider minskar med minst 30 %
  jämfört med andra avtal.  

  OBS:
  1  Priset varierar för var och en av hissarna & antal hissar påverkar
              också priset. 
          2  Hissen måste vara felfri när avtalet börjar. Vi hjälper er för detta.  
          3  Om besiktningsanmärkningen gäller att hissen måste anpassa till
              dagsregler måste kunden själv stå för alla kostnader samt
              arbetsersättning. 


  KHT AB garanterar följande tjänster med detta avtal;

  Hissen ska bli godkänd vid första besiktning. I annat fall måste KHT AB
  stå för ombesiktningskostnader. Exklusive kostnader avseende reservdelar
  kostnader.
  Service, underhåll och granskning måste utföras 4 gånger årsvis.
  Maskinrum, hisstaket samt gropen ska städas så att de förblir dammfria.

  Att inställdtiderna ska vara max En timme om människor är fast i någon
  hiss, och 90 min vid övriga fel.Vi åtalar oss att när avtalet slutar återlämnar
  vi hissarna ny servade samt felfria till Er.
21 dec 2016