Hiss ramavtal

Service, Underhåll, Driftsäkerhet av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal
samt jour och reparationer debiteras enligt ramavtalsvillkor. En av de många
fördelarna med vårt ramavtal är att du kan säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts, inte för de tjänster
som har planerats att utföras...Med mera och Erbjudande

Avtal med Fastersättning
Vi litar på vårt hissunderhåll. Därför vill vi gärna underteckna ett årligt ramavtal
med dig mot en fast ersättning.
Med detta ramavtal kommer du endast att betala ett fast pris för alla tjänster
under ett år, bland annat service, jour, felsökning, reparation och biträde vid
besiktning av en hiss, exklusive ev. inköp av nya komponentkostnader.
KHT AB står för allt arbete som din hiss behöver under ett år.

I detta ramavtal servar skötselfirman hissarna på egen hand. Det betyder att
hissarna får de nämnda underhållstjänsterna som de behöver i tid för att kunna
minimera antalet ev. reparationsbesök. Vi anser att detta ramavtal höjer hissarnas
livslängd kraftigt. Läs mer om detta avtal

Reparationer av samtliga typer av hissar utan ramavtal
Om det skulle bli fel på hissen eller hissen får en besiktningsanmärkning hjälper
vi dig så fort vi kan....Med mera
eller Kontakta oss

Hisservice - erbjudanden i olika klasser till förmånliga priser utan ramavtal.
¤Speciell service (En paketlösningar) för gamla hissar...Med mera
¤
Standard Hisservice. Vid service kommer de komponenter som står på
  servicelistorna att underhållas och driftsäkras. Servicelista för  Linhissar.
  Servicelista för Hydraul hissar