Hissmodernisering

Knivsta Hiss och Teknik AB har ändrats namn till Hissäkra AB

Hissäkra AB behåller Knivsta Hiss och Teknik AB:s 
samtliga uppgifter, skyldigheter och rättigheter. Vi har 
alltså enbart ändrat vårt företagsnamn och vår adress.


Till Hissäkra AB Hemsida