Avtal med Fastersättning för hissar

                        Fördelen med detta avtal är;

 • Entreprenörföretaget kommer att ge hissarna standard service och
  underhålla dem på bästa sätt, för att minska eventuella framtida fel
  i så stor utsträckning som möjligt för att minska sina kostnader.

 • Detta avtal höjer hissarnas livslängd kraftigt. Eftersom hissar får de
  nämnda underhållstjänsterna som de behöver i tid.

 • Ni betalar till besiktningsföretaget endast en gång.  Om en hiss får
  besiktningsanmärkning står KHT AB för alla kostnader, bland annat
  åtgärdsarbetet och ombesiktningskostnader, exklusive eventuella
  komponentinköp.
 • Felanmälan samt eventuella inställelsetider minskar med minst 30 %
  jämfört med andra avtal.  

OBS: 1  Priset varierar för var och en av hissarna & antal hissar påverkar
            också priset. 
        2  Hissen måste vara felfri när avtalet börjar. Vi hjälper er för detta.  
        3  Om besiktningsanmärkningen gäller att hissen måste anpassa till
            dagsregler måste kunden själv stå för alla kostnader samt
            arbetsersättning. 

                     KHT AB garanterar följande tjänster med detta avtal;

Hissen ska bli godkänd vid första besiktning. I annat fall måste KHT AB
stå för ombesiktningskostnader. Exklusive kostnader avseende reservdelar
kostnader.

Service, underhåll och granskning måste utföras 4 gånger årsvis.

Maskinrum, hisstaket samt gropen ska städas så att de förblir dammfria.

Att inställdtiderna ska vara max 45 min om människor är fast i någon hiss,
och 90 min vid övriga fel.

Vi åtalar oss att när avtalet slutar återlämnar vi hissarna ny servade samt felfria till Er.

21 dec 2016