Hiss ramavtal

Service, Underhåll, Driftsäkerhet av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal
samt jour och reparationer debiteras enligt ramavtalsvillkor. En av de många
fördelarna med vårt ramavtal är att du kan säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts, inte för de tjänster
som har planerats att utföras...Med mera och Erbjudande

Avtal med Fastersättning
Vi litar på vårt hissunderhåll, därför vill vi gärna underteckna ett ramavtal med dig
med fastersättning.
Med detta ramavtal kommer du endast betala ett fastpris för alla tjänster under ett
år för bland annat service, jour, felsökning, reparation och biträde vid besiktning av
en hiss, exklusive komponent kostnader. KHT AB står för all arbete som din hiss
behöver under ett år. Läs mer om detta avtal

Reparationer av samtliga typer av hissar utan ramavtal
Om det skulle bli fel på hissen eller hissen får en besiktningsanmärkning hjälper
vi dig så fort vi kan. Vi debiterar vanliga tider 650/h Övriga tider 750/h...Med mera
eller Kontakta oss

Hisservice - erbjudanden i olika klasser till förmånliga priser utan ramavtal.
¤Speciell service (En paketlösningar) för gamla hissar...Med mera
¤
Standard Hisservice. Vid service kommer de komponenter som står på
  servicelistorna att underhållas och driftsäkras. Servicelista för  Linhissar.
  Servicelista för Hydraul hissar